Geleceğin Yeteneklerini Bugün Keşfedin

Bize Ulaş
Model İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi

Organizasyonumuzun insan kaynakları süreçlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak üzere kurulmuş olup, adayların yetkinlikleri ile ilgili güçlü bir çerçeve sunmaktadır.

Değerlendirme

Kişilik testi aracılığıyla mesleğe uygunluk değerlendirilir ve bu değerlendirme, adayın profesyonel yetkinlikleri ile pozisyona olan uyumunu daha doğru bir şekilde tespit etmeye yardımcı olur.

Doğru Yerleştirme

Çalışanlarımızın yetenek ve becerilerini en uygun pozisyonlarda kullanmalarını sağlamak, organizasyonel verimliliği ve çalışan memnuniyetini artırmak temel hedefimizdir.

"Başarılı Yarınlar İçin Doğru Değerlendirme"

Model Assessment Center, insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirerek daha etkin ve verimli bir işleyiş sağlamayı amaçlamaktadır. Bu merkezde, çalışan adayları çeşitli testlere tabi tutulmaktadır. Öncelikle, kişilik testi ve takım testi uygulanarak adayların takım içindeki rolü ve kişisel özellikleri belirlenir. Ardından, adayların mesleğe uygunluğu, yapılan sayısal test, sözel test ve İngilizce test sonuçları ile değerlendirilir. Tüm bu süreçlerin sonunda, adayın ilgili pozisyona uygun olup olmadığına dair kapsamlı bir analiz ve raporlama yapılır. Model Assessment Center, bu yenilikçi yaklaşımı ile insan kaynakları yönetiminde daha doğru ve hızlı kararlar alınmasına katkı sağlamaktadır.

Model İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezinin Amacı

Model İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi, organizasyonumuzun insan kaynakları yönetimi süreçlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla kurulmuştur. Merkezimizin temel amacı, çalışanlarımızın yetkinliklerini, performanslarını ve potansiyellerini objektif ve sistematik bir şekilde değerlendirmektir. Bu doğrultuda, aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktayız:
Doğru Yerleştirme

Çalışanlarımızın yetenek ve becerilerini en uygun pozisyonlarda kullanmalarını sağlamak, organizasyonel verimliliği ve çalışan memnuniyetini artırmak.

Gelişim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Çalışanlarımızın profesyonel gelişim alanlarını tespit ederek, kişisel ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu doğrultuda eğitim programları düzenlemek.

Kariyer Planlama

Çalışanlarımızın kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak rehberlik ve destek hizmetleri sunarak, kariyer gelişimlerini planlamak ve yönetmek.

Performans Yönetimi

Performans değerlendirme süreçlerini objektif kriterlere dayanarak yürütmek, çalışanların performanslarını izlemek ve geri bildirim sağlamak.

Potansiyel Liderlerin Belirlenmesi

: Organizasyonun gelecekteki liderlerini belirlemek ve bu kişilerin liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik programlar oluşturmak.

Değerlendirme merkezi

Bu hedeflere ulaşmak için bilimsel ve yenilikçi yöntemler kullanarak, organizasyonumuzun insan kaynakları stratejilerini desteklemeyi ve sürekli iyileştirme prensibi doğrultusunda çalışmayı taahhüt eder.

 • Model Assessment Center hangi testleri uyguluyor?

  Kişilik testi, takım testi, sayısal test, sözel test ve İngilizce testi uygulanmaktadır.

 • Adayların değerlendirilmesi ne kadar sürüyor?

  Değerlendirme süreci adayın tüm testleri tamamlamasıyla birkaç gün içinde tamamlanır.

 • Sonuçlar nasıl raporlanıyor?

  Tüm testlerin sonuçları kapsamlı bir analizle raporlanarak müşteriye sunulur.

 • Bu merkezi kullanmanın avantajları nelerdir?

  Daha hızlı, doğru ve objektif insan kaynakları kararları alınmasını sağlar.

Güçlü Kadrolar İçin Etkili Değerlendirme